Odluka Vlade RS – Osniva se ‘Novi autotransport’ AD Prijedor

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluke o osnivanju preduzeća “Novi autotransport“ AD Prijedor i o korišćenju pola miliona KM sa računa posebnih namjena na ime novčanog dijela osnovnog kapitala, radi osnivanja tog akcionarskog društva. Odluku o osnivanju ovog akcionarskog društva Vlada je donijela s ciljem da na imovini stečajnog dužnika “Autotransport“ AD Prijedor u stečaju osnuje novo preduzeće i obezbijedi prevoz putnika na registrovanim linijama i teretnog saobraćaja – saopšteno je iz Biroa Vlade RS za odnose s javnošću.

Comments are closed.