Odluke usvojene na 21. zasjedanju SO Prijedor

Na 21. skupštinskom zasjedanju održanom u četvrtak odbornici SO Prijedor su razmatrali 13 tačaka koje su se našle na dnevnom redu. Osim što su usvojili rebalans budžeta opštine Prijedor, donijeli su i izmijenjenu i dopunjenu Odluku o toplovodnoj mreži kao i o dopunskim pravima ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Usvojeni su i izvještaji o radu Fondacije za razvoj „Prijedor“, o poplavama na području opštine tokom 2010.godine, o jesenjoj sjetvi, o poboljšanju vaspitno-obrazovnog procesa, o radu sportskih klubova i organizacija i zdravstvenoj zaštiti djece.

Comments are closed.