Određena mjesta za plakatiranje

Politički subjekti koji imaju ovjereno učešće na predstojećim lokalnim izborima u Prijedoru će na sedam lokacija moći lijepiti oglase, plakate, postere i drugi promotivni materijal koji koriste u predizbornoj kampanji. U obavještenju načelnika opštine Marka Pavića, koje je dostavljeno medijima, upozoreno je da je isticanje plakata na zabranjenim mjestima prekršaj za koji su predviđene visoke novčane kazne. Za pravna lica kazne su od 850 do 1.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 500 do 2.000 KM, a za fizička lica od 50 do 90 KM. Opštinskim odlukama o isticanju naziva firmi i komunalnom redu zabranjeno je plakatiranje na spoljnim dijelovima stambenih i poslovnih zgrada, drveću, stubovima ulične rasvjete, saobraćajnoj signalizaciji, kao i zaštitnim ogradama i drugim površinama koje nisu predviđene za oglašavanje i plakatiranje.
Izvor: Esprit radio

Comments are closed.