Određeni rokovi za izgradnju objekata u centru grada

Odlukom o uređenju centralnog područja u Prijedoru precizirano je da radovi u nivou završetka fasade i eksterijera na stambenom ili poslovnom objektu moraju biti završeni u periodu od dvije godine od početka izgradnje, potvrdila je Snježana Hajnal, glavni urbanističko-građevinski inspektor u prijedorskoj Administrativnoj službi. Ona je rekla da je ovom skupštinskom odlukom donesenom ljetos, predviđeno da radovi na fasadama i enterijeru objekata, čija je izgradnja počela prije više godina, moraju biti završeni za 6 mjeseci. “Zakonom nije predviđen rok do kada mora biti izgrađen neki objekat, a ovom opštinskom odlukom nastoji se spriječiti dalje narušavanje izgleda uže gradske zone“, pojasnila je Hajnalova i navela da u užoj gradskoj zoni postoje 3 nezavršena stambeno-poslovna objekata, čija je gradnja započela, prije 20, 10 i 3 godine, a koji kvare sliku okolnih objekata. Prema njenim riječima, ovom odlukom nije preciziran rok do kada treba da budu završeni radovi u unutrašnjosti objekta, što je prepušteno samim investitorima. Hajnalova je upozorila da će se u skladu sa Zakonom o prekršaju Republike Srpske protiv onih koji ne budu poštivali donesenu odluku, pokrenuti postupak, te navela da je za pravna lica maksimalna novčana kazna 10 000 KM, a za fizička 3000 KM.

Comments are closed.