Održan besplatan seminar o korištenju svjetskih trendova u svrhu razvoja poslovne inteligencije

Udruženje za Upravljanje Projektima u Bosni i Hercegovini (UUPuBIH) u saradnji sa Agencijom za Ekonomski razvoj grada Prijedora (PREDA-PD), organizovalo je u ponedjeljak besplatan seminar u cilju primjene alata za socijalno umrežavanje, razvoja baze znanja i razmjene dokumenta u svrhu olakšanja komunikacije unutar organizacija, preduzeća i korporacija na globalnom nivou.

Seminar koji je finansiran od strane Istraživačkog Odbora svjetske asocijacije za upravljanje projektima (IPMA), održan je u prostorijama agencije PREDA-PD a predavač je bio Les Squires, specijalista za socijalne mreže i razvoj baza znanja iz Kolorada, SAD.

Tridesetak prisutnih učesnika moglo je na konkretnim primjerima iz prakse, baziranim na podacima dvanaestogodišnjeg istraživanja svjetske asocijacije IPMA, doći do novih znanja Učesnici su mogli da saznaju kako da koristite moderne alate u svrhu dijeljenja procesa i resursa sa ciljem bolje razmjene podataka i integracije poslova. Prethodni seminari su pokazali da učesnici nastavljaju da koriste ove alate dugo nakon završetka seminara.

Seminar je kroz praktične primjere obuhvatio:
-Baze znanja i zajednički procesi (kao primjer: IPMA baza znanja, Google drive),
-Društveno umrežavanje (kao primjer: Linkedin, Twitter i Facebook),
-Uvod u Cloud Computing (kao primjer: Google apps)
-Brojne druge funkcije i metode koje poboljšavaju zajednički rad organizacije, preduzeća ili korporacije.

Cilj održanog seminara bio je da se implementiraju i primjene alati za socijalno umrežavanje razvijeni namjenski da olakšaju komunikaciju unutar organizacije, preduzeća i korporacija na globalnom nivou.

Les Squires, specijalista za socijalne mreže i razvoj baza znanja
Les Squires iz Kolorada, USA, specijalista je za razvoj i implementaciju socijalnih mreža, alata i programera. Les je član Američke asocijacije za upravljanje projektima (ASAPM – American Society for the Advancement for Project Management). U svojstvu člana Upravnog Odbora svjetske asocijacija za upravljanje projektima (IPMA – International Project Management Association), te kao nosilac poslova Istraživačkog tima iste asocijacije, on je u proputovanju po međunarodnim konferencijama širom Evrope gdje ujedno obavlja i ulogu izlagača. Neposredno nakon završetka konferencije na Kritu u Grčkoj prošlog mjeseca, Les je počeo sa obilaskom zemljama u regionu koje su članice IMPA-e. Les dolazi u Bosnu i Hercegovinu u posjetu UUPuBIH (Udruženje za Upravljanje Projektima u Bosni i Hercegovini) kako bi dodatno promovisao IPMA-u, UUPuBIH ali isto tako i korišctenje društvenih mreža u svrhu ostvarivanja baza znanja i razmjene dokumentacije na osnovu konkretnih primjera 60 zemalja članica IPMA, svjetksih korporacija i drugih organizacija.

Les veruje da najbolji način za organizacije i preduzeća da shvate moć društvenih medija za ličnu i poslovnu upotrebu je zapravo da isti izgrade mrežu i primjene ih u svojim okruženjima.

Comments are closed.