Održan seminar Porodični biznis

Dana 28.02.2012. godine održan je seminar na temu „Porodični biznis“ u organizaciji Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor „PREDA-PD“, u prostorijama Poslovnog centra Prijedor. Organizaciju seminara je podržala Njemačka organizacija za medjunarodnu saradnju GIZ, a predavač na seminaru je g-đa Slađana Jagodić Ćerketa iz Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, Vlade RS.
Seminar je bio namjenjen privrednicima (preduzećima i preduzetnicima) sa područja prijedorske opštine sa ciljem da se lokalnim subjektima predstave dobre i loše strane porodičnih biznisa sa posebnim akcentom na upravljanje i naslijeđivanje porodičnog biznisa. Edukativni dio seminara se odnosio na upoznavanje prisutnih sa značajem porodičnih biznisa za ekonomiju jedne zemlje, slabim i jakim stranama porodičnog biznisa, planiranju nasljeđivanja, ženama u porodičnom biznisu, mogućnostima otvaranje porodičnog biznisa za javnost i mnogim drugim informacijama značajnim za organizaciju i uspješno vođenje porodičnog biznisa.Ispred 12-tak porodičnih firmi sa područja prijedorske opštine pored vlasnika, seminaru su prisustvovali i drugi članovi porodice angažovani na bitnim poslovnim funkcijama i zadacima u preduzećima, što je u bitnoj mjeri doprinijelo razvoju poslovnih kompetencija istih i podizanju svijesti o značaju i razvoju njihovog dosadašnjeg poslovanja.Pored navedenog, učesnicima seminara su predstavljeni primjeri uspješnih porodičnih firmi iz svijeta (Walmart; Ford; IKEA i sl.), regije (Nektar; Zlatiborac; Todor-kids i sl.), te Republike Srpske (Tropik; Vinarija Vukoje; Plantago; Carmen line i sl.).Seminar je ukazao na značaj koji ove firme imaju na ekonomiju jedne zemlja, te potrebu stalne podrške njihovom rastu i razvoju. U prilog tome govori i činjenica da su porodične firme najčesći oblik firmi u svijetu koji zapošljavaju polovinu svjetske populacije. No, interesantno je da čak 70% ovih firmi ne preživi transfere iz prve u drugu generaciju, a njih 95% ne nadživi treću generaciju.
Veoma je bitno podići svijest o značaju porodičnih firmi, a samim firmama pomoći u prevazilaženju izazova i problema sa kojima se susreću, te kontiurirano raditi na edukaciji i unapređenju njihovog poslovanja. Učesnici su kroz post evaluaciju ocijeni isti zadovoljavajućim, te bi ga preporučili i drugim preduzetnicima i privatnim preduzećima, koja obavljaju porodični biznis.Agencija „PREDA-PD“ će nastojati da i u buduće, zajedno sa partnerima, organizuje slične tematske seminare za privrednike prijedorske opštine.
PREDA-PD

Comments are closed.