Održana 30. sjednica lokalnog parlamenta

Na 30. sjednici lokalnog parlamenta koja je održana proteklog četvrtka pred odbornicima se našao Dnevni red sa 17 tačaka. Nakon Aktuelnog časa tokom kojeg je načelnik Marko Pavić odgovarao na pitanja odbornika, raspravljalo se i o ostalim tačkama. Izdvojićemo usvajanje „Akcionog plana za održivo upravljanje energijom na području opštine Prijedor“ a tokom ove rasprave čulo se dosta pozitivnih stvari u vezi sa ovom odlukom a jedna od njih je i prelazak Gradske toplane na korištenje biomase kao goriva umjesto mazuta, u narednih nekoliko godina. Usvojena je „Odluka o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje starješine Opštinske organizacije Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor“, „Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim zajednicama“, „Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zboru građana“, „Odluka o prenosu prava korišćenja na pokretnoj vojnoj imovini“ te „Odluka o ustupanju na korištenje i upravljanje prostora Zelena pijaca u naselju Urije“ Gradskoj tržnici Prijedor. Na 30. sjednici je za novog/starog direktora Pozorišta Prijedor jednoglasno izabran Zoran Baroš. Odbornici su pohvalno govorili i o „Izvještaju o radu parking servisa za 2010.godinu“ koji je takođe jednoglasno usvojen kao i „Informacija o školskoj 2010/2011 godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje vaspitno-obrazovnog procesa“.

Comments are closed.