Održana edukacija za mlade i žene u okviru projekta Građani u procesu izbora

Udruženje građana “DON” u saradnji sa partnerskim organizacijma Centrom za promociju civilnog društva (Sarajevo), Helsinškim Odborom za ljudska prava u Republici Srpskoj (Bijeljina), Udrugom humanitarnog organizacijom „Atruist“ (Mostar), Demokratskim centrom Nove Nade (Foča), Oazom (Trebinje), Centrom za građansku suradnju (Livno), Centrom za edukaciju mladih (Travnik) i Udruženjem Most (Gradiška) sprovodi projekta „Građani u procesu izbora“ koji je podržan od strane CCI (Centri civilnih inicijativa) kroz program CAPP II.

Kroz projekat je formirana mreža „KARIKA“ koja će se baviti predizbornim, izbornim i postizbornim aktivnostima, raditi na povećanju učešća građana za izlazak na izbore i vraćanju povjerenja u izborni proces. Izbori traju jedan dan, a rezultate osjećamo čitav život.

Tim povodom Udruženje građana “DON” je organizovalo edukaciju na temu „Izbori i lokalna samouprava“ za žene i mlade sa područja mjesne zajednice Raškovac.

Cilj ovih edukacija je da se u direktnom razgovoru sa mladim i ženama iz mjesnih zajednica prenese znanje iz oblasti izbornog zakona i demokratskih reformi, te zakona o lokalnoj samoupravi i ingerencija lokalne samouprave. Na taj način želimo vratiti povjerenje građana u izborni proces i unaprijediti njihovu sposobnost da izaberu najbolje kandidate za predstavnike lokalnih vlasti na osnovu njihovih predizbornih aktivnosti i obećanja.
DON Prijedor

Comments are closed.