Oko hiljadu novih potrošača vode

vodovod

Radovi na rekonstrukciji i proširenju distributivne mreže Vodovoda Prijedor u ovoj godini omogućiće oko hiljadu novih priključaka stanovnicima Malog Palančišta, novog naselja Janjića pumpa, Čarakova i Volara.

Pored toga znatno će biti poboljšano snabdijevanje vodom 2.700 potrošača Urija, dijela Čirkin polja, Gašića naselja i Raškovca, kao i stanovnika Ulice Vuka Karadžića, u kojoj ovoga ljeta treba da bude izvršena rekonstrukcija mreže.

Rekonstrukcija 70 čvornih mjesta, koja uskoro treba da počne, omogućiće da se prilikom popravki iz mreže isključuju direktno vodovi na kojim je kvar, a ne cijelo gradsko područje.

Autor: Kozarski vjesnik

Comments are closed.