Okrugli sto na temu „Žena i njezina prava“

U organizaciji Udruženja žena „Donja Puharska“ i Udruženja žena „Žene to mogu“ iz Banja Luke u četvrtak je u prostorijama Društvenog doma u Puharskoj održan Okrugli sto na Temu „Žena i njezina prava“. Kako je rekla Sajma Gajetić, predsjednica Udruženja žena „Žene to mogu“ ovaj projekat je podržan od strane „Care Internationala“ iz Irske a cilj projekta je edukacija većeg broja žena kako u Banjaluci tako i u susjednim opštinama o Zakonu o ravnopravnosti polova i kako se on uistinu primjenjuje u institucijama lokalnih zajednica. Zbog jednog veoma odgovornog zadatka-lokalnih izbora, ukazala se potreba za organizovanjem ovih okruglih stolova u opštinama Banja Luka, Prijedor i Gradiška, kako o ovom Zakonu tako i o Izbornom zakonu. Predsjednica Udruženja žena „Donja Puharska“ Zekija Bosnić je dodala da je ovaj Okrugli sto organizovan i kao vid podrške ženama na listama za odbornike u Skupštinama opština. Okruglom stolu su prisustvovale članice nekoliko nevladinih organizacija kao i kandidatkinje za odbornička mjesta sa lista više političkih partija. Uzimajući u obzir da se među 31 prijedorskim odbornikom nalazi 7 žena od kojih jedna predsjedava prijedorskim parlamentom, da imamo ženu kao zamjenicu načelnika, da imamo 2 žene na čelu opštinskih odjeljenja(kojih ima ukupno 6) možemo reći da je situacija u Prijedoru zadovoljavajuća. Da li će se ona popraviti ili pokvariti na štetu žena ostaje da se vidi nakon oktobarskih lokalnih izbora.

Comments are closed.