Okrugli sto o nelegalnim naseljima u opštini Prijedor

U Prijedoru ima više od 5 000 nelegalno izgrađenih objekata, a problem legalizacije izražen je i na cijelom području BiH, rečeno je na dvodnevnoj radionici „Urbana integracija nelegalnih naselja u opštini Prijedor“, koja je u utorak i srijedu održana na Mrakovici. Mirjana Komljenović, načelnica Odjeljenja za prostorno uređene opštine Prijedor, je podsjetila da je naša opština u dva navrata, svojim odlukama iz 2004. i 2006. godine, pokušala legalizovati novu gradnju. „Efekti nisu zadovoljavajući i imajući u vidu da na području Prijedora ima više od 5 000 nelegalno izgrađenih objekata, kao i čitavih naselja, ne možemo biti zadovoljni zakonskim tretiranjem ovog problema“, rekla je Komljenovićeva i dodala da očekuje da će se resorno ministarstvo u Vladi RS aktivno uključiti u rješavanje ovog problema. Jelena Pavlović, koordinator projekta i predstavnik Saveze opština i gradova RS, podsjetila je da su u procesu legalizacije naselja date neke olakšice, ali da su rezultati ispod očekivanja. „Pretpostavljamo da je najveći problem u zakonskoj regulativi kojom je odluka o legalizaciji prepuštena opštinama. Opštine su pokušale da riješe problem, ali sa slabim rezultatima. Najdalje je odmakao grad Banjaluka koji je i uložio najveća sredstva“, dodala je Pavlovićeva. Nelegalno izgrađena naselja karakteriše i loša infrastrukturna mreža, a naročito je teško stanje u prijedorskom naselju Novoj Orlovači, čiji se stanovnici susreću i sa čestim poplavama. Stanje u ovom naselju bila je i tema ove dvodnevne radionice, a ono će poslužiti i kao model za legalizaciju kada bude okončan pilot projekat kojeg provode Mreža Asocijacija lokalnih i regionalnih vlasti jugoistočne Evrope-NALAS, njemačka Agencija za tehničku saradnju-GTZ, Savez opština i gradova Republike Srpske i opština Prijedor. GTZ je za ovaj projekat donirao 82 000 evra.

Comments are closed.