Omladinski Festival u Kevljanima

Dobrotvorna organizacija Most Mira u saradnji sa osnovnim školama iz Omarske i Kozarca te Omladinskim centrima Ljubija i Hambarine, vas poziva na kulturno umjetničku manifestaciju – Omladinski Festival koja će se održati u subotu 16. maja sa početkom u 12 sati u mjestu Kevljani. Na festivalu će učestvovati oko 350 učenika iz ovih osnovnih škola. Od 11. do 15. maja nastavnici i učenici iz osnovnih škola i omladinskih centara će zajedno sa 25 volontera iz Velike Britanije i 25 domaćih volontera iz omladinskih organizacija kao sto je Partnerski Omladinski Pokret – POP, u svakodnevnim radionicama omogućiti učesnicima da izraze svoje jedinstvene i raznolike talente u manjim tematskim grupama gdje će zajednički pripremiti program drame, fotografije, likovne i primjenjene umjetnosti, plesa i muzike koji će izvesti pred roditeljima i gostima na dan Festivala, 16. maja. Tema festivala je “priroda” sa naglaskom na očuvanju prirode, a obrazovni sadržaj radionica će praktično demonstrirati recikliranje materijala iz svakodnevnog života u svrhe drame ili likovne umjetnosti. Sve škole učesnice predano rade na organizaciji Festivala već duže od godinu dana a učenici su svojim likovnim radovima dizajnirali poster za Festival. Omladinski Festival se bazira na kolaborativno-participativnom modelu rada sa mladim ljudima koji učestvuju u procesu odlučivanja i kreiranja aktivnosti, njihovoj pripremi i konačnoj izvedbi. Participativni metod takođe podrazumjeva da svi učesnici procesa uče jedni od drugih i imaju jednaku odgovornost za finalni proizvod što stvara uslove za kreativnost, razvoj novog znanja i samopouzdanja. Realizacija Festivala je rezultat dobre volje i dobrovoljnog rada prosvjetnih radnika i velikog broja predanih volontera. Rad na festivalu je dobrovoljan i skromna novčana pomoć za troškove organizacije, prevoza i materijala je obezbjeđena kroz dobrotvorne donacije i grantove u Velikoj Britaniji i Bosni i Hercegovini.
Incijativa Most Mira datira od 2005. godine kada su postdiplomski studenti Univerziteta u Londonu dosli u studijsku posjetu u opštinu Prijedor da iz prve ruke iskuse svakodnevni život u post-konfliktnom području sjevero-zapadne Bosne i proučavaju uslove za uspostavljanje dugoročne stabilnosti i mira. Iz tih kontakta rodila se ideja o pokretanju dobrotvorne nevladine organizacije koja bi produbila kulturnu saradnju i razmjenu izmedju đaka i studenata iz prijedorske opštine i Velike Britanije. Tako je nastala organizacija Most Mira, koja je zvanično registrovana 2007. godine u Velikoj Britaniji sa ciljem da promoviše interkulturalno razumjevanje i toleranciju kroz festival za omladinu u Prijedoru. Osnivači organizacije su Kemal Pervanić, porijekolm iz opštine Prijedor i profesor Dr. Lea Esterhuizen, koja je bila profesor na postdiplomskim studijama i organizovala studijsku posjetu zajedno sa Kemalom Pervanićem. Svi diplomirani magistri koji su bili u studijskoj posjeti su takođe postali članovi organizacije Most Mira, sa ciljem da pomognu obrazovanje omladine u Prijedoru kroz kreativnu inter-kulturalnu manifestaciju. Britanski dobrovoljci, su ponudili svoje znanje i dobru volju da kroz razne kulturne i umjetničke aktivnosti povežu različite etničke grupe djece u školama u Omarskoj i Kozarcu i da doprinesu njihovom obrazovanju, kreativnom izražavanju kao i toleranciji i boljem razumjevanju i budućoj suradnji. Organizacija Most Mira se zvanično registrovala u Velikoj Britaniji da bi zakonski mogla prikupljati novčane donacije u svrhu organizovanja Omladinskog Festivala u Prijedorskoj opštini. Od 2006. godine u ovu svrhu su prikupljeni fondovi iz slijedecih izvora u Velikoj Britaniji i Bosni i Hercegovini: Sir Halley Stewart Trust, W.F.Southall, Allan & Nesta Ferguson Trust, ArcelorMittal Foundation, Ministarstvo Prosvjete i Kulture Republike Srpske i privatne donacije.

Comments are closed.