Opšta bolnica Prijedor najlošije ocijenjena u RS

Opšta bolnica u Prijedoru za prošlu godinu najlošije je ocijenjena u Republici Srpskoj među ustanovama ovog ranga prema godišnjem izvještaju kontrolora Fonda zadravstvenog osiguranja RS. Kontrolori FZO anketirali su bolničke pacijente, a pitanja su se odnosila na četiri segmenta: uslovi liječenja, kvalitet usluge, ljubaznost osoblja i organizaciju konsultativno-specijalističke zaštite. Ocjena od 3,94 izazvala je negodovanje menadžmenta bolnice u Prijedoru, a direktor ove zdravstvene ustanove Mirko Sovilj izjavio je da ovakva ocjena “nije ni objektivna, ni stručna“, te da je “krajnje nekorektna“. “O rezultataima ove ankete saznao sam iz medija i pitam se koja je svrha bila komisijskog ocjenjivanja rada u Opštoj bolnici u Prijedoru i da li je ono bilo isključivo namijenjeno za medije ili za otklanjanje problema i poboljšanje uslova za liječenje naših pacijenta“, rekao je Sovilj novinarima. Sovilj je rekao da sumnja i u stručnost Komisije koja je anketiranjem pacijenata davala ocjenu rada u bolnici, te njenih 60 ljekara – specijalista i 270 medicinskih sestra. “Oni nisu uzimali u obzir sve parametre rada ove zdravstvne ustanove. Ilustracije radi, prijedorska bolnica je 2006. godine imala 11 179 pacijenata koji su se u njoj liječili, a prošle godine 13 819. U Konsultativnoj specijalističkoj službi imali smo 75 odsto pacijenata više u prošloj, nego u 2006. godini . Isto je i sa operativnim zahvatima, jer su u tom segmetu usluge povećane za 52 odsto. To su naši parametri koji su mjerljivi argumenti i koji ne zavise ni od emocija ni od trenutnog raspoloženja Komisije FZO“, naveo je Sovilj. On je naglasio da unapređenje kvaliteta rada Opšte bolnice potvrđuju i podaci da je prije tri godine na liječenje u Banjaluku upućeno 1 705 pacijenata, a prošle godine 556, te parametar troškova refundacije. “FZO je 2005. refundirao pacijentima lijekove i sanitetski materijal koje su kupovali da bi se liječili u našoj bolnici u iznosu od 390.307 KM, a prošle godine vratili su im samo 1.683 KM“, istakao je Sovilj. On nije porekao da se na neke specijalističke preglede čeka duže vrijeme /endokrinolog, kardiolog/, a ovo objašnjava time da je Opšta bolnica akutnog tipa, odnosno da prednost pri pregledima daju hitnim slučajevima, te da će ovaj problem biti otklonjen kada uspostave Urgentni centar, te dobiju više ultrazvučnih aparata kako na jednom ne bi radilo i po šest specijalista. V.d. šefa kancelarije Fonda zdravstvenog osiguranja u Prijedoru Željko Grublješić rekao je da prijedorska bolnica nije zdravstvena ustanova sa lošom ocjenom. “Ova bolnica je u periodu ocjenjivanja Komisije FZO u protekle dvije i po godine imala najveći porast u ocjeni naših kontrolora u odnosu na druge bolnice u RS i tu je menadžment prijedorske bolnice imao napredak. Ono što je uticalo na ocjenu u odnosu na druge bolnice u Srpskoj je činjenica nedovoljne dostupnosti konsultativno – specijalističke zaštite, nedostatak kadra i opreme“, naveo je Grublješić. On je podsjetio da je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, imajući u vidu te probleme ne samo u Prijedoru nego i drugim sredinama, pokrenulo projekat opremanja bolnica kako bi smanjile liste čekanja pacijenata na specijalističke preglede. “Fond zdravstvenog osiguranja kao jedan od strateških ciljeva ove godine ponudio je i poseban program da se konsultativno-specijalistička zaštita može obavljati i van bolnica i to raspisivanjem javnog poziva za sve specijaliste koji bi mogli za takvu vrstu pregleda da sa Fondom potpišu i valjane ugovore, a sve radi brže dostupnosti ovih usluga“, dodao je Željko Grublješić.

Comments are closed.