Opština partner sa NVO sektorom

U  skladu sa  Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi načelnik opštine Prijedor Marko Pavić , predsjednica Skupštine opštine Azra Pašalić i predstavnici trinaest nevladinih organizacija potpisali su Sporazum i međusobnoj saradnji i partnerstvu. „Ovo je jedan oblik regulisanja odnosa između lokalnih organa vlasti i nevladinog sektora i smatram da je  vrlo značajan jer se jedan dio posla može prenijeti na ovaj sektor koji se u Prijedoru pokazao jako uspješan i koji je realizovao mnoge projekte“, rekao je Pavić. On je dodao da je na  ovaj način uspostavljen partnerski odnos između lokalne vlasti i NVO sektora  što će  dati doprinos realizaciji projekata  bitnih za razvoj civilnog društva i unapređenje ukupnog života na području opštine Prijedor. Sabira Medić, direktor Udruženja građana „Berek“ jedne od potpisnica sporazuma istakla je da ova nevladina organizacija radi tri godine i da je i do sada realizovala više projekata u kojima je imala podršku opštine Prijedor. „Smatram  da će sa ovim sporazumom imati još više uspjeha u realizaciji projekata i još veću podršku opštine, kao partnera“, dodala je Medićeva.

Comments are closed.