Opština Prijedor daje u zakup poslovne prostore u ulici Kralja Petra I Oslobodioca

Opština Prijedor je raspisala Oglas o davanju u zakup poslovnih prostora koji se nalaze u ulici Kralja Petra I Oslobodioca.

Poslovni prostori se izdaju putem javnog nadmetanja za ugostiteljsku, uslužnu i trgovačku djelatnost a njihova veličina je od 18,89 m2 do 96,40 m2.

Izdaju se sljedeći poslovni prostori:
-poslovni prostor u ul. Kralja Petra I Oslobodioca br. 18, ukupne površine 37,94 m2, ugostiteljska djelatnost, početna zakupnina iznosi 20,00 KM/ m2,
-poslovni prostor u ul. Kralja Petra I Oslobodioca br. 20, ukupne površine 18,89 m2, ugostiteljska djelatnost, početna zakupnina iznosi 20,00 KM/ m2,
-poslovni prostor u ul. Kralja Petra I Oslobodioca br. 20, ukupne površine 34,56 m2, uslužna djelatnost, početna zakupnina iznosi 14,00 KM/m2,
-poslovni prostor u ul. Kralja Petra I Oslobodioca br. 85, ukupne površine 96,40 m2, trgovačka djelatnost, početna zakupnina iznosi 14,00 KM/ m2.

Pismene ponude, koje moraju biti u zatvorenim omotima (kovertima) i označene šifrom ili imenom ili nazivom ponuđača, predaju se neposredno u službenim prostorijama Opštine Prijedor (pisarnica – kancelarija br. 13) ili šalju preporučenom pošiljkom, na adresu Opština Prijedor, Trg Oslobođenja br. 1 najkasnije do 30. 11. 2012. godine sa naznakom: ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE – PRIJAVA NA OGLAS ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA, NE OTVARAJ. Otvaranje ponuda održaće se dana 03.12.2012. godine u zgradi Opštine Prijedor.

Kompletan tekst oglasa možete pročitati ovdje .

Prijedorgrad.org

Comments are closed.