Opština Prijedor dodijelila jednokratne pomoći za učenike i studente

Načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti Ljiljana Babić izjavila je da je opština Prijedor dodijelila 110 jednokratnih pomoći za učenike i studente. „Nakon završenog konkursa za dodjelu stipendija, a nakon novih zahtjeva studenata i učenika za pomoć u školovanju odlučili smo se, da prema mogućnostima opštinskog budžeta dodijelimo i jedan broj jednokratnih pomoći“, rekla je Babićeva. Ona je istakla da je od 339 pristiglih zahtjeva, na osnovnu bodovne liste odlučeno da se pomoć dodijeli za 110 učenika i studenata. „Broj zainteresovanih za ovaj vid pomoći u školovanju je zaista bio veliki i na žalost, nismo bili u mogućnosti svima da pomognemo“, kazala je Babićeva. Ona je potvrdila da je dodjela izvršena na osnovu bodovanja po kriterijumima da je prihod po članu domaćinstva manji od 150 KM, da je u pitanju dijete samohranog roditelja, da je korisnik socijalne pomoći, da u porodici postoji veći broj učenika ili studenata i kada je u pitanju teža bolest u porodici. Babićeva je dodala da jednokratna pomoć za studente iznosi 300 KM, a za učenike 150 KM, te da opština Prijedor već stipendira ukupno 239 učenika i studenata.

Comments are closed.