Opština Prijedor-Javni poziv zainteresovanim poslodavcima za učešće u šemi stipendiranja za školsku 2012/13 godinu

Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić raspisao je Javni poziv zainteresovanim poslodavcima za učešće u šemi stipendiranja za školsku 2012/13 godinu. Predmet Javnog poziva je utvrđivanje potreba poslodavaca za određenim kadrovima i iskazivanje interesa za njihovo stipendiranje na osnovu šeme stipendiranja opštine Prijedor. Stipendiranje putem stipendijske šeme namijenjeno je učenicima srednjih škola koji se školuju za III i IV stepen obrazovanja i studentima I, II i III studijskog ciklusa, koji se školuju u zemlji i inostranstvu, za zanimanja za koja postoji potražnja kod poslodavaca i žele se zaposliti na području opštine Prijedor. Sredstva namijenjena za stipendiranje iz šeme stipendiranja, zavisno od izraženog interesa poslodavaca i raspoloživih sredstava u budžetu opštine Prijedor kroz Javni poziv, obezbjeđuju se zajedničkim učešćem opštine i poslodavaca u omjeru 50% : 50 %.
Za uključivanje u šemu stipendiranja, poslodavac mora ispunjavati sljedeće uslove:
-Da ima sjedište ili poslovnu jedinicu na području opštine Prijedor,
-Da ima potrebu za kadrovima iz tačke 2. Javnog poziva,
-Da obezbjeđuje sredstva za isplatu stipendije iz šeme stipendiranja za cjelokupan period školovanja stipendiste,
-Da stipendisti po završenom školovanju obezbjedi zaposlenje na odgovarajućem random mjestu sa punim radnim vremenom, najmanje za period koji je jednak period primanja stipendije,
-Da nije u postupku prisilnog poravnanja, stečaja i likvidacije,
-Da potreba za kadrovima odgovara poslovnoj djelatnosti poslodavca, programu prestruktuiranja, odnosno da je utemeljena školovanjem radi nastavljanja (preuzimanja) poslovanja porodičnog preduzeća.
Javni poziv za učešće u šemi stipendiranja opštine Prijedor otvoren je do 31.08.2012. godine.
Kompletan tekst Javnog poziva možete pogledati ovdje.
Opština Prijedor
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.