Opština Prijedor podstiče zapošljavanje

Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić sa 10 ovdašnjih preduzetnika potpisao je juče ugovore kojima se iz opštinskog budžeta sa 45.000 KM podstiče zapošljavanje 18 novih radnika. „Iz Evrope dobijamo novac za nevladin sektor, puteve i ekologiju, ali još niko nije dobio novac za proizvodnju. Oni nas neće kao poslodavce i proizvodne radnike nego kao tržište za svoje proizvode, a mi se moramo odbraniti od takve logike i ne postati skladište evropskih proizvoda“, rekao je Pavić u obraćanju preduzetnicima. On je podsjetio da je opština Prijedor po izbijanju svjetske ekonomske krize 2008. godine među prvima u BiH donijela mjere za savladavanje posljedica krize, planirajući zaposliti više od 100 radnika raznim podsticajima, te je uspjela zadržati broj zaposlenih na približno istom nivou kao prije krize. „Problem je što na ovim prostorima kriza traje od početka devedesetih. Prije rata Prijedor je imao 27.000 zaposlenih, a danas ih ima oko 17.000, s tim da je broj stanovnika veći nego 1991. godine. Zato se moramo osloniti na domaće resurse, ljude i proizvodnju jer je to jedini pravi način da prebrodimo svekolike krize“, poručio je Pavić. On je naglasio da pravo na podsticaje imaju samo oni preduzetnici koji u prethodnoj godini nisu smanjivali broj radnika, najavivši da bi do kraja godine trebalo da bude raspisan još jedan javni poziv budući da za ove namjene nije potrošen sav planirani novac. Predsjednik Komisije za realizaciju budžetskih podsticajnih sredstava opštine Prijedor Tatjana Marić rekla je da se na prvi javni poziv prijavilo 20 preduzetnika od kojih je polovina ispunila uslove, navodeći da se uglavnom radi o proizvodnim djelatnostima. „Poslodavci su po 2.500 KM stimulisani za zapošljavanje svakog radnika, a na taj način posao je dobilo 18 ljudi, među kojima i 4 sa visokom stručnom spremom“, rekla je Marićeva. Opština Prijedor u ovoj će godini namijenila je ukupno 842.000 KM za finansiranje razvojnih projekata i podsticanje zapošljavanja. Sa 250.000 KM lokalna zajednica finansiraće projekte Strategije razvoja opštine Prijedor za period 2008-2013. godina, a sa po 100.000 KM projekte Podsticaj samozapošljavanju i Osnivanje poslovnih, industrijskih i slobodnih industrijskih zona. Poslodavce će opština sa 65.000 KM stimulisati ako zaposle nezaposlena lica, dok se po 50.000 KM planira izdvojiti za podsticanje zapošljavanja mladih visokobrazovanih kadrova, za učešće u izradi GIS-a i za subvencionisanje kamata za kredite preko Fondacije za razvoj Prijedor. Za 3 projekta koji se odnose na izradu dokumentacije o prerađivačkim kapacitetima, podršku uvođenju standarda kvaliteta i promociju preduzetništva za mlade namijenjeno je ukupno 90.000 KM. Preostalih 87.000 KM namijenjeno je za 6 projekata: obuku za nezaposlene, nagrađivanje privrednih subjekata, zajedničke projekte i saradnju klastera, obuku iz projektnog menadžmenta, „Organizaciju privrede za lokalni ekonomski razvoj“ i „Analizu ljudskih resursa i potreba“. U Prijedoru je lani od 260.000 KM, namijenjenih u opštinskom budžetu za realizaciju projekata podrške zapošljavanju i samozapošljavanju, utrošeno 178.000 KM na 5 projekata.
Tekst – SRNA
Foto – www.gradprijedor.com

Comments are closed.