Opština Prijedor primila malo zahtjeva za legalizaciju gradnje

Opština Prijedor primila je svega 181 zahtjev za legalizaciju bespravne gradnje u izbjegličkim naseljima, gdje se procjenjuje da ima oko 2.000 izgrađenih objekata, a samo 133 zahtjeva za ostalu bespravnu gradnju za koju se procjenjuje da na području opštine ima oko 5.000 izgrađenih objekata, od kojih neki datiraju još iz 60-ih godina. Načelnica Odjeljenja za prostorno uređenje opštine Prijedor Мirjana Komljenović izjavila je da su ekonomska kriza i slaba platežna moć građana vjerovatno osnovni razlog malog broja zahtjeva za legalizaciju stambenih i drugih građevinskih objekata. „Ljudi žele da riješe svoj problem, međutim za najveći broj vlasnika nelegalno izgrađenih objekata, uprkos ponuđenim olakšicama, par stotina maraka je veliki izdatak. Мanji je broj onih koji nemaju фinansijskih problema, a iz nemara ne upućuju zahtjeve za legalizaciju“, navela je Komljenovićeva. Odluke o legalizaciji bespravne gradnje opštine Prijedor predviđeno je da se provedu do kraja godine nakon čega nije predviđena mogućnost naknadne legalizacije već rušenje tih objekata. Do 15. decembra ove godine naknade na ime uređenja gradskog građevinskog zemljišta i jednokratne rente koštaće od deset do 50 odsto u odnosu na stvarno obračunate troškove. Tako će vlasnici i investitori stambenih prostora do 100 kvadrata i objekata javnih službi, saobraćajne, komunalne, hidrotehničke i energetske inфrastrukture plaćati 10 odsto od redovne cijene, vlasnici i investitori stambenih objekata od 100 do 200 kvadrata i objekata u privredi 30 odsto, a vlasnici i investitori stambenih objekata većih od 200 kvadrata i objekata uslužne djelatnosti i telekomunikacijske i kablovske inфrastrukture 50 odsto od redovne cijene naknada. Za bespravno počete ili izgrađene objekte ili dijelove objekata koji ne ispunjavaju uslove za trajnu legalizaciju donijeće se rješenje o privremenom zadržavanju, ako se utvrde mogućnosti i uslovi za to. Ukoliko dođe do izmjene ranijeg planskog rješenja u smislu da se omogućava trajno zadržavanje ranije privremeno zadržanog objekta, investitor ili vlasnik može podnijeti zahtjev za trajno zadržavanje objekta. Postupci za izdavanje odobrenja za legalizaciju i naknadnog odobrenja za građenje koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ove odluke Skupštine opštine Prijedor, vodiće se u skladu sa odredbama ove odluke koja je na sanzi od 15. decembra 2010. godine. Uz zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova za legalizaciju početog ili izgrađenog objekta ili dijela objekta investitor ili vlasnik dužan je priložiti kopiju katastarskog plana sa ucrtanim objektom koji se legalizuje odnosno geodetski snimak inфrastrukturnog objekta na ažurnoj katastarskoj podlozi, opis objekta sa фotograфijama фasade i unutrašnjosti objekta i opis tehnologije rada za proizvodne objekte.
SRNA

Comments are closed.