Opština Prijedor-privredni i drugi subjekti sutra mogu da rade od 7-15 časova

Na osnovu člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske (“Sl.glasnik RS”, broj: 43/07), i člana 46. Statuta opštine Prijedor (“Sl.glasnik opštine Prijedor”, broj: 5/05), Načelnik Opštine, donosi
ZAKLJUČAK
I – Na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. Novembra, mogu da rade svi privredni i drugi subjekti (pravna lica i preduzetnici) na području opštine Prijedor.
II –Subjekti iz stava I ovog zaključka mogu da rade na dan 21.11.2011. godine, u vremenu od 7,00 do 15 časova.
III – Ovaj zaključak se donosi na zahtjev privrednih subjekata koji su izrazili potrebu za radom.
IV – Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u Službenom glasniku opštine Prijedor.
Broj: 02-32-15/11.
Datum: 17.11.2011.godine
Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić

Comments are closed.