Opština Prijedor prodaje građevinsko zemljište u centru Kozarca

Opština Prijedor je raspisala oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u Kozarcu. Parcela je veličine 842 metra kvadratna i nalazi se u centru Kozarca a prodaja nekretnina će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem – usmenom licitacijom. Početna cijena zemljišta iznosi 141.456,00 KM. Rok za podnošenje prijava za učešće na licitaciji je 20.07.2012. godine do 15 časova. Prodaja će biti obavljena u zgradi opštine Prijedor, dana 21.07.2012. godine, sa početkom u 11,00 časova. Oglas možete pogledati ovdje.
Opština Prijedor

Comments are closed.