Opština Prijedor prodaje neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u Kozarskoj ulici i Starom Gradu

Opština Prijedor je raspisala Oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije.

Radi se o građevinskom zemljištu na lokaciji u Starom Gradu površine 283 m2 sa početnom prodajnom cijenom nekretnine koja iznosi 25.470 KM, te o zemljištu u Kozarskoj ulici površine od 505 m2, čija početna prodajna cijena iznosi 133.825 KM.

Rok za podnošenje prijava za učešće na licitaciji je 07.12.2012. godine.

Kompletan tekst Oglasa možete pogledati ovdje .

Comments are closed.