Opština Prijedor raspisala oglas o prodaji građevinskog zemljišta u centru Kozarca

Opština Prijedor je raspisala oglas o ponovljenoj prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u Kozarcu. Parcela je veličine 842 metra kvadratna i nalazi se u centru Kozarca a prodaja nekretnina će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem – usmenom licitacijom. Početna cijena zemljišta iznosi 141.456,00 KM. Rok za podnošenje prijava za učešće na licitaciji je 07.09.2012. godine do 15 časova. Prodaja će biti obavljena u zgradi opštine Prijedor, dana 08.09.2012. godine, sa početkom u 11,00 časova. Oglas možete pogledati ovdje .
Opština Prijedor

Comments are closed.