Opština Prijedor uvodi novi sertifikat

Opština Prijedor je započela proces sertifikacije kako bi se na osnovu postojećih procesa i procedura i unaprijeđenja za potrebe ispunjavanja kriterija certifikata „međunarodni pečat kvaliteta za opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem“ realizovala certifikacija Opštine u najkraćem roku predviđenom dinamikom projekta.
Povodom definisanja obaveza i odgovornosti održan je inicijalni sastanak Tima za sertifikaciju sa predstavnicima Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.Dogovori su usmjereni preciziranju rokova pripreme dokumentacije, odnosno pokazatelja postojeće prakse rada a koja je u skladu sa kriterijumima i podkriterijumima sertifikata.
Na sastanku koji prethodi izradi akcionog plana Tim za sertifikaciju opštine Prijedor definisano je da opština već ispunjava većinu uslova i da će delegirane obaveze u najvećem obimu biti vezane za pripremu dokaza o ispunjenim uslovima za uvođenje novog certifikata.
Tim lider ovog projekta Slađana Jagodić Ćerketa naglasila je da je veoma zadovoljna pripremama koje se u Prijedoru već provode i da sam sertifikat podrazumijeva da opština Prijedor biti promovisana kao jedna od vodećih opština koja obezbjeđuje sve potrebne uslove za povoljno poslovanje i privlačenje investitora.
Opština Prijedor

Comments are closed.