Opština Prijedor za razvojne projekte i zapošljavanje izdvaja 842.000 KM

Lokalna zajednica će tokom ove godine sa 842.000 KM finansirati razvojne projekte i podsticaje zapošljavanja. Opština Prijedor će sa 250.000 KM finansirati projekte „Strategije razvoja opštine za period 2008.-2013. godina“, a sa po 100.000 KM projekte „Podsticaj samozapošljavanju“ i „Osnivanje poslovnih, industrijskih i slobodnih industrijskih zona“. Poslodavce će opština sa 65.000 KM stimulisati ako zaposle nezaposlena lica, dok se po 50.000 KM planira izdvojiti za podsticanje zapošljavanja mladih visokobrazovanih kadrova, za učešće u izradi GIS-a i za subvencionisanje kamata za kredite posredstvom Fondacije za razvoj Prijedor. Za 3 projekta koji se odnose na izradu dokumentacije o prerađivačkim kapacitetima, podršku uvođenju standarda kvaliteta i promociju preduzetništva za mlade namijenjeno je ukupno 90.000 KM. Preostalih 87.000 KM namijenjeno je za 6 projekata – obuka za nezaposlene, nagrađivanje privrednih subjekata, zajedničke projekte i saradnju klastera, obuka iz projektnog menadžmenta, „Organizaciju privrede za lokalni ekonomski razvoj“ i „Analizu ljudskih resursa i potreba“.

Comments are closed.