Opština sa najvećim miniranim područjem u Srpskoj

Ostra-Luka---koordinacioni-sastanak-subjekata-civilne-zastite

Načelnik opštine Oštra Luka Dragan Stanar izjavio je danas da ova opština ima specifičan geografski položaj sa oko 140 kilometara dugom entitetskom linijom razgraničenja koja je skoro cijela minirana.

„Kao takvi smo vjerovatno u Republici Srpskoj sa najvećim pojasom i područjem koje je minirano. To nam je veliki problem u slučaju šumskih požara, tereni su nepristupačni i mjesta su opasna po vatrogasce“, rekao je Stanar novinarima u Oštroj Luci gdje je danas održaće se koordinacioni sastanak banjalučkog područnog odjeljenja Republičke uprave civilne zaštite.

On je podsjetio da je opština Oštra Luka jako zainteresovana za unapređenje sistema zaštite i spasavanja i iz razloga što leži na trima rijekama – Sani, Kozici i Japri – čiji se vodotoci svake godine izlijevaju iz korita, uništavaju poljoprivredne usjeve i ugrožavaju stanovništvo.

„Hitno nam je potreban jedan čamac i ljudi obučeni za spasavanje“, poručio je Stanar.

Đuro Trubarac iz Odsjeka civilne zaštite opštine Kozarska Dubica rekao je da lokalne zajednice ne mogu biti zadovoljne nivoom opremljenosti i obučenosti kadrova za zaštitu i spasavanje, a da je vjerovatno situacija takva i na republičkom nivou.

„Zakonsko izdvajanje od dva odsto se ne primjenjuje u cijeloj Republici Srpskoj i treba insistirati na tome da se ono realizuje“, poručio je Trubarac.

Načelnik Područnog odjeljenja Banjaluka Republičke uprave civilne zaštite Mile Međed rekao je da se ovakvi koordinacioni sastanci održavaju dva puta godišnje i da će sa današnjeg Vladi Republike Srpske biti upućen prijedlog da se osnuju Vladine specijalizovane jedinice zaštite i spasavanja kojima bi osnovni zadatak bio u Republici Srspkoj, ali i upućivanje pomoći drugim zemljama pogođenim elementarnim nepogodama.

„Danas smo tu da sagledamo dokle su lokalne zajednice došle u formiranju, obučenosti i aktivnosti specijalizovanih jedinica zaštite i spasavanja i koliko su učinile u poboljšanju sistema ranog upozoravanja i sistema dojavljivanja koji su se u poplavama 2014. godine pokazali neadkekvatnima“, dodao je Međed.

Koordinacioni sastanak danas je u Oštroj Luci okupio predstavnike Oružanih snaga BiH, MUP-a Republike Srpske, vatrogasnih jedinica i lokalnih službi civilne zaštite. Područno odjeljenje Banjaluka Republičke uprave civilne zaštite pokriva dva grada i 19 opština.

Comments are closed.