Opštinske mjere u borbi protiv krize

Odbornici Skupštine opštine Prijedor u ponedjeljak su jednoglasno usvojili mjere za ublažavanje negativnih efekata svjetske ekonomske krize na prijedorsku opštinu koje predviđaju restrikciju troškova i neproduktivnih investicija i podsticaj za mala i srednja preduzeća i poljoprivredu. Restriktivne mjere, koje su sabrane u osam tačaka, usvojene su na posebnoj sjednici Skupštine opštine Prijedor koju je sazvao načelnik Marko Pavić. Pavić je rekao da će mjerama restrikcije biti ušteđeno 3,3 miliona KM budžetskih sredstva, dok su planirani efekti podsticajnih mjera obuka 100 učenika za privatni biznis, zapošljavanje oko 100 novih radnika direktnim intervencijama u razne oblasti i projekte, obezbjeđenje jeftinih kredita, s kamatom od 1 %, za 96 pravnih lica i preduzetnika. „Mjere su konkretne i realne, sa preciziranim rokovima i izvšiocima, te provodive i uokvirene u nadležnost opštine i pomoći će da budžet opštine ostane stabilan“, naglasio je Pavić. On je istakao da će davanja za socijalne kategorije, obrazovanje i zdravstvo ostati na predviđenom nivou, kao i izdvajanja za plate korisnika budžeta opštine. „Smanjenje plata i otpuštanje radnika je demagoška mjera koja produbljuje postojeću krizu i mnogi je koriste da bi riješili unutrašnje slabosti“, smatra Pavić. On je naveo da na plate četiri opštinska funkcionera i zaposlenih u administraciji odlazi 11 % budžeta, a 17 % sa platama zaposlenih u ustanovama i institucijama koje finansira opština. U opštini Prijedor troškovi administracije smanjiće se za 20 %, investicije u infrastrukturu do 50 %, naročito u objekte koje koristi administracija i u domove u mjesnim zajednicama, biće prepolovljena sredstva za izgradnju novih puteva, a 20 % trebalo bi da se uštedi na održavanju i rekonstrukciji postojeće putne mreže. Na izradi prostorne dokumentacije i planskih dokumenata štediće se 20 %, isto kao i na troškovima dnevnica, goriva, putovanja, seminara, savjetovanja i sličnih skupova, te reprezentacije. Mjere restrikcije odnose se i na opštinska javna preduzeća koja su obavezna da im se prilagode. Podsticajne mjere navedene su u 11 tačaka, a među njima je istaknuto da sva izdvajanja iz budžeta namijenjena za razvojne projekte i unapređenje poljoprivrede treba zadržati na predviđenom nivou. Jedna od mjera je dogovor sa Vladom Republike Srpske o izdvajanju sredstava iz Razvojnog programa RS koje opština nije koristila za kandidovane projekte, kao i što hitnija priprema industrijske zone „Celpak“. Radi stimulacije investicija, opština će skratiti rok za izdavanje građevinskih dozvola sa 30 na 7 dana, smanjiti baznu cijenu za uređenje građevinskog zemljišta, te smanjiti osnovu za obračun jednokratne rente. „Biće gusto, ali ćemo se spasiti“, poručio je Pavić i odbornicima i građanima, ponovivši da je „više realan nego optimističan“. Mjere za ublažavanje posljedica ekonomske krize na prijedorsku opštinu, imaju i konkretne izvršioce, ali je od svih zatraženo da u kontaktima sa poslovnim partnerima, kao i medijima, održavaju povoljnu političku klimu i ambijent za investiranje koji je u Prijedoru stvaran nekoliko godina.

Comments are closed.