Opštinski inspektori lani obavili preko 2000 kontrola

Inspektori opštine Prijedor su tokom 2010. godine obavili 2074 kontrole ili za 8 odsto više od plana, pri čemu su izdali 186 prekršajnih naloga ukupne vrijednosti 95.587 KM. Najviše prekršajnih naloga podnijela je tržišna inspekcija – 67, a njihov finansijski efekat je 56.700 KM. Opštinski inspektori su u prošloj godini podnijeli i dvije prekršajne prijave a krivičnih prijava nije bilo. Od ukupnog broja kontrola, 192 su bile po zahtjevu građana, a 1867 po službenoj dužnosti, dok su kontrolisani subjekti podnijeli 13 žalbi na rad inspektora. Van prometa je stavljen 11 501 komad razne robe, a finansijski efekat ove aktivnosti je 6.195 KM. U Službi za inspekcijske poslove zaposleno je 13 inspektora u osam inspekcija a trenutno nedostaje veterinarski inspektor.

Comments are closed.