Osniva se Okružni centar Sudske policije u Prijedoru

NSRS_3

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Srpske, kojim se propisuje da predsjednik Vrhovnog suda Republike može sklopiti sporazum sa predsjednikom Vrhovnog suda Federacije BiH o saradnji i pružanju pomoći između sudskih policija Srpske i FBiH.

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da su razlozi za izmjene i dopune ovog zakonskog rješenja formiranje Okružnog centra Sudske policije u Prijedoru, koji će biti vezan za osnivanje novih sudova, prije svega, okružnog suda u ovom gradu, budući da organizacija Sudske policije prati organizaciju okružnih sudova.

Ovim Nacrtom zakona propisuje se da se za službenika Sudske policije mogu primiti lica koja su završila srednju školu unutrašnjih poslova ili osnovnu policijsku obuku na policijskoj akademiji, koja imaju najmanje četvrti stepen stručne spreme, koja su položila stručni ispit za zvanje policajca i nemaju više od 30 godina.

Ovim zakonskim rješenjem uređuje se nadležnost, organizacija, djelokrug rada i ovlašćenja Sudske policije Republike Srpske, dužnosti i prava, posebne dužnosti i prava iz radnog odnosa, disciplinska i materijalna odgovornost, činovi, ocjena rada i unapređenje službenika Sudske policije, navodi se u obrazloženju ovog nacrta zakona.

Autor: SRNA

Comments are closed.