Osnovano Udruženje voćara

Opština Prijedor je dobila Udruženje voćara u kome je evidentirano oko 150 voćara sa područja prijedorske regije. Voćari se nadaju da će uz pomoć novoosnovanog udruženja doći do boljih rezultata u svom poslu. Oni ističu da nisu nezadovoljni ali da bi preko udruženja, proizvodnja i plasman voća na tržište mogli biti mnogo bolji. „Kao pojedinci ne možemo stići nigdje dok udruženje ima pravni status i može da se javlja na konkurse i tendere odnosno možemo da se pojavimo na tržištu i zakonski sve regulišemo. Voćarstvo je posebno pogodno za Potkozarje i velika je šansa za njegov razvoj na ovim prostorima“, rekao je voćar Goran Ninić. Prijedorski voćari trenutno većinu svojih proizvoda plasiraju na ovdašnje pijace ili kompanijama u Republici Srpskoj koje se bave preradom voća. Opština Prijedor povremeno pomaže sa određenim subvencijama. Uz jedinstvenu bazu podataka koju će udruženje imati očekivanja su velika. „Cilj nam je da podignemo svijest proizvođača na viši nivo, da izađemo na nova tržišta, da pokušamo na području opštine podići hladnjače i sušare, da našu robu ne prodajemo za male pare i da se uvežemo sa ostalim udruženjima“, istakao je voćar Stanko Mršić. Za razvoj voćarstva iz opštinskog budžeta je predviđeno 30.000 KM. „Osnivanjem Udruženja, voćari sada nastupaju kao zainteresovana grupa građana i nadam se da će u najskorije vrijeme sebi obezbijediti novo tržište i proširiti površine pod voćarskim proizvodima. Opština je ulagala u nove zasade voća i to namjerava raditi i u budućnosti“, potvrdila je Tatjana Marić, šef odsjeka za razvoj poljoprivrede u opštini Prijedor.

Comments are closed.