Osnovni sud Prijedor-Manjak sudija uzrok neažurnosti

Osnovni sud u Prijedoru nadležan je za grad Prijedor, te opštine Kozarska Dubica i Oštra Luka.

U prvom polugodištu ove godine imao je u radu 51.360 predmeta, a riješio je 6.204 predmeta, što je za oko 600 predmeta više u odnosu na prvo polugodište prošle godine, rekao je predsjednik ovog suda Duško Milojica i naglasio:

– Na žalost ovaj sud spada u neažurne sudove, ali ne svojom krivicom nego, iskreno rečeno, pogrešnom procjenom na početku pvaosudne reforme u BiH, tako da je ostao sa manjkom sudija. Mi radimo sa 13 redovnih i troje dodatnih sudija, tako da nas je ukupno16, i imamo jednog stručnog saradnika.

Po sistematizaciji koja je urađena prije nekoliko godina, ovom sudu nedostaje još dvoje stručnih saradnika i dvoje sudija. Međutim, na broj neriješenih predmeta, kojih je u sudu sad trenutno oko 45 hiljada, nama nedostaje najmanje desetak sudija – procijenio je Milojica.

Postojeće sudije, dodaje on, imaju evidentirane prebačaje norme do 65 posto, jer rade prekovremeno, pa čak i praznikom i vikendom, a sve s ciljem postizanja što boljih rezultata suda.

Ekonomska situacija na jednoj strain i nedostatak resornog ministra na drugoj, onemogućavaju da se poboljšaju opšti uslovi rada, kroz rekonstrukciju objekta u kojem je smejštena ova ustanova, te ažurnost suda kroz povećanje broja izvršilaca.

Ažurnosti ovoga suda, doprinijelo bi i najavljeno formiranje osnovnog suda u Kozarskoj Dubici, jer, uz sve probleme koje imaju, sudije gube i vrijeme prilikom odlaska na ročišta u ovu opštinu – rekao je Milojica.

I pored velikog broja predmeta koji čekaju na konačno rješenje, Milojica stanje ocjenjuje zadovoljavajućim, s obzirom da nema zastara u krivičnim i prekršajnim predmetima, te da se uspijeva riješiti novi priliv u oblasti parničnog postupka.

Najveći problemi su koncentrisani u izvršnmom referatu i takozvanim komunalnim predmetima, pojasnio je Milojica i rekao da se nazire rješenje ovog problema.

– U donošenju nove izmjene i dopune Zakona o izvršnom postupku, traži način da angažujemo dodatna lica koja će da poboljšaju taj referat, odnosno da angažujemo lica koja će pomoći da se riješi dodatni broj izvršnih referata, odnosno izvršnih predmeta – izrazio je očekivanja predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru, koji je, kako reče, veći od osnovnih i okružnih sudova zajedno u nekim regionalnim centrima u RS.

U Osnovnom sudu Prijedor, kao i u svim sudovima u BiH, elektronski se upravlja svim predmetima i u svakom momentu zna se broj neriješenih, broj riješenih predmeta, kao i u kojoj je fazi koji predmet.

Građani se na info-pultu, na ulazu u Sud ili putem interneta, bez obraćanja pisarnici, mogu informisati u kojoj se fazi nalazi njihov predmet, osim predmeta iz krivične i prekršajne oblasti, rekao je Milojica.
Tekst – Kozarski vjesnik
Foto – GradPrijedor.com – arhiva

Comments are closed.