Oštra Luka: Pomažu i vatrogasci volonteri [video]

U pograničnoj opštini Srpske, Oštroj Luci, požare godinama gase dva vatrogasca i jedan volonter Vatrogasnog društva. Skromna oprema, razuđena opština i minirano područje, dodatno im otežavaju posao. U ovoj opštini u planu je izgradnja Vatrogasnog doma.

Za mještane Oštre Luke, oni su heroji, jer je na njima velika odgovornost. U Vatrogasnom društvu ove opštine zaposlena su svega dva vatrogasca, Dejan Mastikosa i Siniša Kuridža, a kada je najteže, posebnu podršku pruža im vatrogasac – volonter, Ljubomir Mastikosa, koji radi bez finansijske naknade.

– Ide se raditi ono što je preče, da se spasi šuma. To bi svako trebao, human čovjek, otići gasiti, jer ako se spasi bilo šta, puno znači – objašnjava Ljubomir Mastikosa, vatrogasac – volonter.

Dragan Stanar, načelnik opštine Oštra Luka ističe da bi se ipak mogla pronaći nekakva nadoknada za Mastikosu.

– Trenutno nema prostora za dodatno zapošljavanje u Vatrogasnoj jedinici, ali ima prostora da se izdvoje dodatna sredstva koja bi služila kao dnevnice tim ljudima – poručuje Stanar.

Vatrogasno društvo u Oštroj Luci ima četiri vozila. Ove godine imali su 50 intervencija. Posao otežavaju razuđena opština, loša putna komunikacija i neobilježena minska polja.

– Prilikom jedne interevncije prije dvije godine aktivirale su se dvije protivpješadijske mine. Čak smo imali i više intervencija dnevno gdje se odvojimo nas dvojica na različite strane, tako da je jako teško – istakao je Dejan Mastikosa, komandir Dobrovoljnog vatrogasnog društva Oštra Luka.

Vatrogasac Siniša Kuridža, ipak kaže da se radi u boljim uslovima nego prije nekoliko godina.

– Nekada nismo imali sredstava, ni vozila, bilo je tu svačega dok se došlo do ovoga sad što imamo. Mnogo je lakše zbog opreme, mnogo smo opremljeniji nego što nekada bili – ističe Siniša Kuridža.

Opština Oštra Luka za rad Vatrogasnog društva godišnje izdvaja oko tridesetak hiljada maraka. U narednom periodu, u planu je izgradnja Vatrogasnog doma.

– Odobrena je parcela i u ovoj godini izgrađena je kompletna projektno – tehnička dokumentacija. Vrijednost tog projekta je oko 700. 000 maraka. Obratićemo se višim nivoima vlasti, konkretno Vladi Srpske smatrajući da ćemo na taj način završiti taj objekat, jer su to sredstva koja opština, koja ima budžet oko 1.500.000 KM, ne može obezbijediti da bi sama završila – dodao je Dragan Stanar, načelnik opštine Oštra Luka.

Opština Oštra Luka nema sredstava za dodatno zapošljavanje vatrogasaca, ali izdvaja novac za isplatu dnevnica volonterima.

Izvor: RTRS

Comments are closed.