Oštra Luka – Skupština opštine: Stipendije studentima po prvi put

Odbornici Skupštine opštine Oštra Luka usvojili su danas jednoglasno Nacrt budžeta za 2013. godinu od 1.356.000 KM i uputili ga u javnu raspravu, koja će trajati do 20. decembra, kako bi budžet mogao biti usvojen do kraja godine. Strukturu čini 1.025.000 KM poreskih prihoda ili 75,56 odsto, 211.600 KM neporeskih prihoda ili 16 odsto i transferi jedinicama lokalne samouprave od 70.000 KM ili 5,16 odsto.

Načelnik opštine Oštra Luka Dragan Stanar potvrdio je Srni da će budžet za narednu godinu biti stabilizacioni, s obzirom na veliki budžetski deficit koji iznosi 15 odsto u odnosu na planirani budžet za 2012. godinu.

„U 2013. godini doći će do ušteda na gotovo svim stavkama, osim na onima koje se odnose na socijalne kategorije. Nešto smo uvećali stavku za poljoprivredu, a prvi put imamo stavku za stipendiranje studenata“, rekao je Stanar.

Prema njegovim riječima, pet studenata iz ove male rubne opštine putem javnog konkursa ostvariće pravo na mjesečnu stipendiju od 100 KM tokom akademske godine, a u toku je izrada pravilnika o kriterijumima i uslovima za dobijanje stipendije.

„Sad već možemo ustvrditi da ćemo u cjelosti realizovati stavku pomoć penzionerima od 3.000 KM. U istom iznosu ona je planirana i u budžetu za ovu godinu, ali je realizovano svega 800 KM“, naveo je Stanar i dodao da u ovoj opštini živi oko 500 penzionera.

Stanar je istakao da su najveći rezovi predviđeni na stavkama za reprezentaciju, dnevnice, materijalne troškove, ali i grantove za pomoć organizacijama koje se u svom finansiranju oslanjaju na opštinski budžet.

„Nažalost, ni te organizacije nismo mogli zaobići u planiranju budžetskih ušteda, ali svi moramo dijeliti teret krize“, poručio je Stanar.

Odbornik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Drena Kuridža rekla je Srni da se budžet mora planirati objektivno i realno, a ne subjektivno, te da treba izbjeći nametanje nekih rješenja za koje je očigledano da su namijenjena potrebama pojedinaca.

„Svake godine budžet pada zbog smanjenih prihoda od indirektnih poreza i zbog smanjenja direktnih prihoda i razumljivo je da će biti socijalni, a ne razvojni“, rekla je Kuridža.

Prema njenim riječima, neki građani Oštre Luke svoje radnje su registrovali u Prijedoru i time uskratili vlastitu opštinu prihoda po tom osnovu.

„Pored toga, potrebno je više se boriti za naplatu taksi poput onih za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko i slično, kako bi rashodnovna strana što više odgovorila potrebama građana“, istakla je Kuridža.

Odbornici Skupštine opštine Oštra Luka imenovali su danas razvojni tim od 12 članova i partnersku grupu od 34 člana za izradu strategije razvoja opštine Oštra Luka za period 2011.-2016. godine.

Članovi ova dva tijela rade volonterski, imaju svu potrebnu podršku lokalne administracije i u najskorije vrijeme trebalo bi da, uz pomoć OEBS-a, prođu obuku za izradu strateškog dokumenta za razvoj opštine Oštra Luka.

Budžet za 2012. godinu planiran je u iznosu od 1.440.200 KM, a procjenjuje se da će biti izvršen u iznosu od 1.360.221 KM.
SRNA

Comments are closed.