Otkupljeno oko 90 procenata državnih stanova

Prema podacima opštinskog odjeljenja za stambeno-komunalne poslove u Prijedoru je do sada otkupljeno preko 90 procenata državnih stanova. Međutim, dio stambenih jedinica se i dalje koristi za alternativni smještaj. U procesu otkupa se našlo oko 5000 stambenih jedinica Drago Tadić, načelnik ovog odjeljenja je potvrdio da je zaključno sa krajem prošle godine otkupljeno 4585 stanova. „Prema našoj evidenciji imamo preko 400 stanova koji su u alternativnom fondu stanovanja na evidenciji Ministarstva za izbjegla i raseljena lica“, rekao je Tadić i dodao da je u toku donošenja zakona o stanovima nad kojima nije bilo stanarskog prava te se nakon toga očekuje privatizacija i preostalih10-ak procenata stanova. „Na evidenciji imamo i 66 stanova koji se vode kao devastirani i nad njima je pokrenut postupak povrata dok je oko 50 stanova u sporu“, dodao je Tadić na kraju. Dragana Kovačević, rukovodilac prijedorskog odsjeka Ministarstva za izbjegla i raseljena lica potvrdila je da značajan broj građana iz ove kategorije koristi nepotraživane stanove  kao alternativni smještaj.

Comments are closed.