Otvorene nove ambulante porodične medicine

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić otvorio je danas u prijedorskim naseljima Brezičani i Urije dva potpuno renovirana objekta porodične medicine, za šta je izdvojeno oko 377.000 KM. Škrbić je izrazio zadovoljstvo što će kvalitetniju zdravstvenu zaštitu u pet ambulanti sa devet timova porodične medicine imati više od 18 000 stanovnika opštine Prijedor. „Već nekoliko godina uspješno provodimo projekat opremanja objekata porodične medicine na području RS i gotovo da nema opštine u kojoj nismo uložili značajna sredstva za infrastrukturu i opremanje, a isto tako za edukaciju timova porodične medicine. U Prijedoru je, kao i u drugim opštinama, ostvarena značajna saradnja sa lokalnom zajednicom, tako da je od ukupnog uloženih sredstva 70 odsto kredit, a 30 odsto učešće lokalne zajednice, što je bio osnovni preduslov zaduženja kod Svjetske banke za realizaciju ovog projekta“, rekao je Škrbić. Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić izrazio je zadovoljstvo što će novootvorene ambulante znatno približiti zdravstvene usluge građanima ovih mjesnih zajednica. „To su daleko bolji uslovi rada nego ranijih godina i zadovoljan sam načinom na koji se ovaj projekat provodi u saradnji Ministarstva i lokalne zajednice. Ove ambulante će pružati, ne samo ljekarske, već i stamotološke i farmaceutske usluge građanima, što će pogotovo biti značajno za mještane Brezičana koji će daleko lakše i brže doći do ljekara i lijekova, mada je moja želja da se ovaj objekat, uprkos tome što je nov, što manje koristi i da građani budu što zdraviji“, rekao je Pavić. Direktorica prijedorskog Doma zdravlja Slavica Popović novinarima je potvrdila da je izgradnjom ovih ambulanti ispoštovan osnovni princip dostupnosti projekta prodične medicine i udaljenost ambulante koja za pacijente ne bi trebalo da prelazi osam kilometara. „U novootvorenoj ambulanti porodične medicine u Brezičanima zdravstvene usluge mogu da ostvare građani Brezičana, Jutrogošte, Volara, Cikota, Gornje i Donje Dragotinje kao i dijela Čejreka, a na Urijama stanovnici Aerodromskog naselja, Palančišta, Vrbica i Orlovače do izgrađivanja novih objekata“, istakla je Popovićeva. Ona je potvrdila i da je u toku tender za izgradnju ambulante u Orlovači, a iduće godine je planirana izgradnja ambulanti porodične medicine u Orlovcima i Palančištu, a do 2013. i rekonstrukcija ambulanti u Omarskoj, Ljubiji i Marićkoj, čime bi plan mreže ambulanti porodične medicine u potpunosti bio realizovan.
Tekst – SRNA
Foto – Opština Prijedor

Comments are closed.