Otvoreni dan za predstavnike NVO

U okviru UNDP-ovog programa „Jačanje lokalne demokratije – LOD 2“ u Prijedoru je danas održan otvoreni dan za predstavnike nevladinih organizacija zainteresovanih za učešće u programu vrijednom 1.5 miliona evra. Načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti opštine Prijedor Ljiljana Babić naglasila je da je ovo odjeljenje po drugi put uspješno konkurisalo za projekte UN-a: prvi put za projekat „Kultura za razvoj“, vrijedan 75.000 KM i proveden u proteklih godinu dana, a sada i LOD 2. „Na ovaj način pripremamo naše organizacije civilnog društva za aplikaciju predpristupnim fondovima Evropske unije jer su i ovdje kriterijumi za aplikante veoma strogi“, rekla je Babićeva novinarima u Prijedoru. Ona je naglasila da je želja lokalne vlasti da projekti koji budu odabrani budu korisni za građane opštine Prijedor, a da se njima ujedno jača i saradnja između organizacija civilnog društva i lokalne vlasti. „Koliko će novca doći u Prijedor, zavisi od kvaliteta predloženih projekata koje UNDP finansira u rasponu od 10.000 do 70.000 KM, a svaki odorbeni projekat opština Prijedor obavezna je sufinansirati sa 10 odsto“, navela je Babićeva. Odjeljenje za društvene djelatnosti opštine Prijedor je u saradnji sa UNDP-om raspisalo javni poziv za prijavljivanje projekata koji će se finansirati iz UNDP-ovog programa gdje će prednost imati oblasti ekologije, brige o licima sa posebnim potrebama, omladinskog sektora i brige o starim licima. Pravo učešća imaju sve nevladine organizacije sa teritorije BiH, ali koje predlože projekte koji će se provoditi isključivo u opštini Prijedor, i to one koji će omogućiti sprovođenje lokalnih razvojnih strategija, a javni poziv otvoren je do 16. juna. Komisiju za odabir projekata činiće dva predstavnika opštine Prijedor, dva predstavnika UNDP-a i jedan predstavnik nevladinog sektora, a projekti treba da traju od pet do osam mjeseci i da budu okončani do kraja februara 2012. godine. Projekat „Jačanje lokalne demokratije – LOD 2“ finansira Evropska unija, a od 42 prijavljene opštine iz BiH odabrano je 15 koje su sa UNDP-om potpisale memorandume o razumijevanju. Osim Prijedora, to su opštine Bijeljina, Gradiška, Trebinje, Derventa, Zvornik, Foča, Tešanj, Sarajevo, Tuzla, Zavidovići, Jablanica, Ključ, Srebrenik i Ljubuški.
Tekst – SRNA
Foto – www.gradprijedor.com

Comments are closed.