Paketi za romske porodice

Opština Prijedor obezbijedila je novogodišnje prehrambene pakete za svih 110 romskih porodica koje žive na području ove opštine, a podjela je organizovana u prostorijama Udruženja Roma. „Ovo je još jedan dokaz i potvrda da se opština i njen načelnik brinu za Rome od kojih većina živi na ivici egzistencije, te su svi veoma zahvalni na paketima koje su dobili“, rekao je predsjednik Udruženja Roma Prijedora Ramo Salešević. Opština Prijedor, osim redovnih sredstava za rad Udruženja, finansira projekte zdravstvenog prosvjećivanja Roma, redovno pomaže romske učenike nabavkom udžbenika i školskog pribora, te stipendira jednu studentkinju Više medicinske škole iz ove manjinske zajednice. Nedavno je takmičarski žiri Projekta – kampanje „Dosta!“ i Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope dodijelio Prijedoru, zajedno sa Mostarom, nagradu za kandidovane projekte, koji se odnose na jačanje uloge lokalnih vlasti u oblasti zaštite prava Roma na području ove opštine. Nagrada će biti uručena u martu u Strazburu.

Comments are closed.