Paketići za djecu prijedorskih azilanata

U BiH trenutno živi 400 porodica koje traže azil, a koje imaju priznat izbjeglički status – izjavila je u Prijedoru koordinator za psiho-socijalnu podršku Fondacija „BiH inicijativa žena“ iz Sarajeva Dijana Ridžić, gdje je ova nevladina organizacija uručila 30 paketića za djecu azilanata i izbjeglica sa Kosova. Ona je istakla da je riječ o pretežno romskim višečlanim porodicama, koje žive u Prijedoru u veoma teškim i nehumanim uslovima, a koje su u ovaj grad pristigle sa Kosova u vrijeme NATO bombardovanja Srbije. „Neke od ovih porodica nemaju ni osnovnih uslova za život, ni mogućnosti da bez dozvola za boravak u BiH i priznatog izbjegličkog statusa rade i tako prehrane svoje porodice. Oni nemaju ni adekvatan smještaj“, kazala je Ridžićeva. Ona je dodala da je Fondacija „BiH inicijativa žena“ u više navrata pomagala ove porodice, pretežno kroz nabavku ogrevnog drveta i peći, a djeci iz ovih porodica svake godine kupovala školski pribor i knjige. „Njihovim roditeljima donirali smo razne alatke, šivaće mašine i prikolica za odvoženje sekundarnog otpada. Na taj način oni mogu da obezbjede bar neki privremeni izvor prihoda za sebe i svoje porodice“, navela je Ridžićeva. Prema podacima prijedorskog Centra za socijalni rad, na području ove opštine živi devet romskih višečlanih porodica iz kategorije azilanata sa Kosova, a kojima je potvrđen izbjeglički status.

Comments are closed.