Paketići štićenicima centra za djecu i omladinu u riziku

sticenicicentra

Polaznici i predavači Centra za učenje stranih jezika „New Academy“ iz Prijedora uručili su novogodišnje poklone i paketiće štićenicima dnevnog centra za djecu i omladinu u riziku u humanitarnoj akciji pod nazivom „Naše malo nekom je mnogo“.

„Svakog semestra tradicionalno organizujemo različite humanitarne akcije s ciljem da pomognemo ugroženim porodicama, a prvenstveno djeci“, rekla je predavač ove škole stranih jezika Danijela Dejanović.

Centar postoji i radi od 1. jula 2012. i okuplja 32 djece u riziku uzrasta od sedam do 16 godina. Zbog izuzetnih rezultata u prevenciji maloljetničke delinkvencije, devijantnih pojava i asocijalnog ponašanja i holandska vlada i grad Prijdor obezbijedili su novac i za narednu, četvrtu godinu rada centra.

Centar pohađaju djeca bez jednog ili bez oba roditelja, djeca žrtve nasilja u porodici i djeca roditelja ovisnika o drogi ili alkoholu, po odabiru Centra za socijalni rad Prijedor, a po kriterijumima koje je odredio donator.

centaracademy

„Naši štićenici su za ove tri godine popravili svoje vladanje, redovni su u pohađanju nastave, eliminisali su agresivno ponašanje, završili uspješno razrede i niko nije počinio prekršaj ni krivično djelo niti je evidentiran u policiji“, rekla je voditelj centra Rada Karajica.

Zato se, prema njenim riječima, centru obraćaju i same škole s listama djece koja izostaju s nastave i zaostaju u učenju, gdje se takođe uglavnom radi o djeci iz nefunkcionalnih porodica.

Dnevni centar nije povremenog i privremenog karaktera kao većina projekata u nevladinom sektoru, nego je to kontinuirani i stručni rad s djecom svakog radnog dana od 10.00 do 17.00 časova.

Autor: SRNA

Comments are closed.