Partnerski projekat Udruženja Roma iz Prijedora i Kozarske Dubice

Udruženja Roma iz Prijedora i Kozarske Dubice započela su realizaciju partnerskog projekta „Samozapošljavanje i radno angažovanje Roma i lobiranje za predstojeće lokalne izbore“. Ovaj petomjesečni projekat finansira Fond za otvoreno društvo BiH sa 9.900 KM. Predsjednik prijedorskog Udruženja Roma Ramo Salešević rekao je da projekat uključuje organizovanje radionica i izradu letaka o potrebi rješavanja pitanja zapošljavanja, kao ključnog problema Roma u ovim opštinama. On je dodao da je obrađena i potreba izlaska na predstojeće izbore, te glasanja za predstavnika Roma. „Ovim radionicama i promotivnim materijalom želimo i da upoznamo poslodavce sa tim kako mogu povući značajna sredstva iz projekta time što bi radno angažovali kvalifikovane Rome koji aktivno traže posao“, kazao je Salešević. On je pojasnio da je riječ o bespovratnim sredstvima za poslodavce koji angažuju Rome, i to za one koji ih angažuju na godinu dana 5.000 KM, na dvije godine 8.000 KM, a na tri godine 12.000 KM. „U slučaju samozapošljavanja na dvije godine zainteresovani Romi mogu povući nepovratna sredstava od 12.000 KM sa kojima mogu započeti vlastiti biznis“, kazao je Salešević. Salešević je i predstavnik Republike Srpske u komisiji za zapošljavanje Roma na nivou BiH. On tvrdi da su na nivou BiH za zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje Roma po akcionoim planovima već odvojena sredstva od 2.950.000 KM, i da je najizvjesnije da će postati operativna nakon lokalnih izbora. Na području opštine Prijedor živi oko 700 Roma, od kojih je samo pet zaposleno, dok u Kozarskoj Dubici od stotinjak Roma nijedan nije zaposlen.
SRNA

Comments are closed.