Pavić – „Punjenje budžeta manje za 3 miliona KM“

Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić izjavio je u ponedjeljak da je punjenje budžeta za prva tri mjeseca ove godine manje za 3 miliona KM od plana. „Idealna dvanaestina je 2,6 miliona KM, a budžet se puni sa samo 65 procenata „, rekao je Pavić na redovnoj sjednici Skupštine opštine Prijedor. Prošle sedmice na vanrednoj sjednici, Skupština opštine Prijedor je usvojila mjere za ublažavanje posljedica ekonomske krize na opštinu Prijedor kojima su predviđene restrikcije budžetske potrošnje od 20 do 50 procenata u pojedinim stavkama. Davanja za socijalni sektor, obrazovanje i zdravstvo nisu dirana, kao ni plate opštinske administracije i korisnika opštinskog budžeta. Na planiranom nivou biće zadržana i sredstva za podsticaj malim i srednjim preduzećima, te poljoprivredi.

Comments are closed.