Pavić-Stranke da osude ponašanje svojih kadrova

Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić izjavio je da sve stranke čiji kadrovi su kao članovi upravnih i nadzornih odbora zbog neisplaćenih naknada tužili Republiku Srpsku, opštinu Prijedor i Dječiji vrtić „Radost“, u čijem rukovodstvu su bili, treba da osude takvo nemoralno ponašnje. „Koji je to njihov rad toliko vrijedan blokade tih ustanova? Sve stranke treba da osude te postupke svojih članova, a ja te osude još nisam čuo“, rekao je Pavić reagujući na namjeru Sindikata Dječijeg vrtića „Radost“ da zatraže pomoć od prijedorskih odbora SNSD-a i PDP-a, čiji kadrovi kao članovi Upravnog i Nadzornog odbora vrtića zbog neisplaćenih naknada terete vrtić sa 55.000 KM plus zatezne kamate. On je dodao da je apsurdno što članovi upravnih i nadzornih odbora traže sada sudskim putem naknade, a sami su odlučivali o raspodjeli sredstava unutar tih ustanova. „Mogli su i sredstva za naknade utvrditi svojim odlukama. Nisu to učinili, nego su mislili da će pribaviti sredstva sa nekih drugih izvora“, rekao je Pavić i ponovio da će im, ako do toga bude moralo doći, novac biti isplaćen na teret tih ustanova, a to znači blokadu njihovog rada. Osim Dječijeg vrtića „Radost“ sa sličnim problemima susreću se i prijedorski Centar za socijalni rad, Turistička organizacija, Pozorište Prijedor i Galerija 96.

Comments are closed.