Pavić najavljuje tužbu, Gligorić uzvraća prijavom

Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić rekao je da će tužiti Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, nezadovoljan sudskim presudama i rješenjem RUGIP-a “koje se odnose na izuzimanje poslovnih prostora ‘Trgoprodaje’ iz vlasništva opštine”.
Pavić
– Mi u opštinskoj administraciji preduzećemo sve mjere da se poslovni prostori vrate u državno i opštinsko vlasništvo, ali istovremeno zatražiću imena odgovornih lica zaduženih za donošenje takvih rješenja da bih podnio krivičnu prijavu. Po mom mišljenju, riječ je o krivičnom djelu otuđenja državne imovine i njenom predavanju u privatno vlasništvo – kaže Pavić.
Pavić dodaje da se “očigledno nekome žurilo jer su oba rješenja RUGIP-a, prvostepeno i drugostepeno, donesena u roku od dva mjeseca”.
– RUGIP je donijela rješenja da se imovina koja je data nekome u zakup utvrdi kao njihovo vlasništvo, što je nevjerovatno – dodaje Pavić.
Kaže da je riječ o poslovnim prostorima u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca u Prijedoru pod nazivima “Prijedorski magazin” površine 93 kvadratna metra, zatim “Zeko” površine 120 kvadrata, “Željezara” od 82 kvadratna metra i prostor zvani “Ukras” od 164 kvadrata.
Te poslovne prostore opština Prijedor je još 1976. godine dala pod zakup na korišćenje preduzeću “Trgoprodaja” bez naknade. Opština je “Trgoprodaji” dala pravo da te prostore vodi u svojim poslovnim knjigama prema njihovoj knjigovodstvenoj vrijednosti.
Prilikom privatizacije državnog kapitala ti lokali su, kao aktivni bilans preduzeća “Trgoprodaja”, privatizovani.
“Trgoprodaja” posjeduje uvjerenje IRB-a, prema članu 8. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima, prema kojem se označavaju nepokretnosti onako kako su u početnom bilansu stanja u programu privatizacije označene i iskazane u imovini preduzeća koje je bilo predmet izvršene privatizacije.
Prema Rješenju RUGIP-a od 14. marta ove godine, koje je u posjedu “Glasa Srpske” i kojim je odbijena žalba opštine Prijedor protiv rješenja RUGIP-a, Poslovne jedinice Prijedor od 11. januara ove godine, stoji da je “Trgoprodaja” nad pomenutim nepokretnostima stekla pravo svojine kupovinom državnog kapitala u “Trgoprodaji” na način opisan u uvjerenju IRB-a od 18. avgusta 2010. godine.
I prema presudi Okružnog suda u Banjaluci od 15. juna 2011. godine, tužba “Trgoprodaje” protiv ranijeg rješenja RUGIP-a od 24. aprila 2010. godine, prema kome “Trgoprodaja” nema pravo na vlasništvo nad tim lokalima, uvažena je i to rješenje je poništeno.
– Sve predmetne poslovne prostore “Trgoprodaja” je vodila kao svoje osnovno sredstvo i isti su po tom osnovu, to jest kao njeno vlasništvo, ušli u Program privatizacije državnog kapitala – navedeno je, pored ostalog, u obrazloženju presude.
Poslije te presude, RUGIP je donijela rješenja kojim je utvrđeno da je “Trgoprodaja”, kupovinom državnog kapitala, stekla pravo svojine nad tim poslovnim prostorima.
RUGIP
Direktor RUGIP-a Tihomir Gligorić za “Glas Srpske” kaže da su njihova rješenja zasnovana na zakonu.
– Ostavljen je pravni lijek, a ukoliko je neko nezadovoljan onda može da pokrene upravni spor pred nadležnim Okružnim sudom. U slučaju “Trgoprodaje”, mi smo postupili po presudi Okružnog suda u Banjaluci – kaže Gligorić.
On dodaje da je, povodom Pavićeve najave tužbe, razgovarao sa šefom PJ Prijedor koji je potvrdio da je sve zasnovano isključivo na zakonu.
Kaže i to da “Pavićevu prijetnju tužbom shvata dvojako, kao pritisak na rad organa koji je propisan zakonom, i kao lažno optuživanje”.
– A to predstavlja krivično djelo. Zbog optuživanja bez argumentacije protiv Pavića podnijeću krivičnu prijavu – kaže Gligorić.
Direktor “Trgoprodaje” Velinka Banović kaže da se radi o poslovnim prostorima koje “Trgoprodaja” drži od 50 do 60 godina i da je mnogo uložila u njih.
– Prije neku godinu kad je renovirana glavna ulica, opština nas je uvažila kao držaoce tih lokala i ispostavila nam fakture za krečenje i renoviranje. Mi smo po zakonu vlasnici tih prostora. Sada, poslije pravosnažne presude Okružnog suda u Banjaluci i rješenja RUGIP-a, mi se već možemo uknjižiti kao vlasnici i potpuno raspolagati tim poslovnim prostorima – kaže Banovićeva.
Vlasništvo
Velinka Banović kaže da je “Trgoprodaja” u posjedovne knjige i ranije bila upisana kao suposjednik tih prostora.
– Direkciji za privatizaciju RS lokale smo prijavili kao svoju aktivu i ona je to prihvatila. Ta dokumenta preuzela je i potvrdila i IRB. A prema izmjeni i dopuni Zakona o privatizaciji, priznato nam je pravo vlasništva – kaže Banovićeva
Glas Srpske

Comments are closed.