Pavić: Nedopustiva nebriga prema opštinskim prihodima

Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić od lokalnog parlamenta zatražio je da od Poreske uprave Republike Srpske zahtjeva da više pažnje posveti izvornim prihodima opština odnosno jednako tretira i opštinske i republičke poreze i doprinose. „Poreska uprava RS nije dobila prolaznu ocjenu kada su u pitanju porezi na imovinu i prihodi od šumskih gazdinstava, te pokretanje stečaja. Prve dvije stvari su direktni prihodi opština o kojima Poreska uprava RS uopšte ne brine, a i stečaji su vrlo važna stvar za lokalnu zajednicu jer se radi o njenim radnicima, zapošljavanju, proizvodnji, porezima i doprinosima“, rekao je Pavić. On je kazao da ne zna šta je sa porezima na imovinu i prihodima od Šumskog gazdinstva Prijedor niti šta Poreska uprava RS preduzima da ih naplati, naglašavajući da je u ovim pitanjima veća odgovornost sjedišta Poreske uprave RS nego njenih područnih centara. „Poreska uprava RS dala je sebi z pravo da kalkuliše prihodima opština – da li će ih naplatiti ili neće, a na to nema pravo i to je velika greška Poreske uprave RS, a ne samo područnih centara“, istakao je Pavić. Govoreći o stečaju, Pavić je ocijenio da se Poreska uprava RS ne drži slova zakona koji je precizno propisao u kojim slučajevima ona pokreće stečaj. „Ali ona (Poreska uprava RS) to ne radi nego sebi daje za pravo da bira kad će i protiv koga pokrenuti stečaj, iako na to nema pravo jer je zakon jasno rekao da se mora pokrenuti stečaj ako preduzeće ne ispunjava određene uslove“, dodao je Pavić. Prema njegovim riječima, stečaj nije likvidacija preduzeća nego način da se ono osposobi i da uspješno radi, a ako se na vrijeme ne pokrene, rizikuje se da preduzeća do kraja propadnu. Pomoćnik direktora prijedorskog područnog centra Poreske uprave RS Dragan Jandrić rekao je da zbog manjka zaposlenih i Vladine zabrane novog zapošljavanja u javnoj upravi, ovaj centar nije u mogućnosti da na terenu kontroliše prijavljivanje nekretnina, ali da će od naredne godine prihod poreza na imovinu opštine Prijedor porasti za 600 do 1000 odsto. „U fiskalnom registru nepokretnosti već imamo 90.000 poreskih prijava za Prijedor, a do kraja godine očekujemo još desetak hiljada i to će biti radikalan zaokret i po broju prijavljenih nekretnina i po prihodima opštinskog budžeta“, kazao je Jandrić Srni. On je potvrdio da prihod od naknada za šume nije adekvatno ni prijavljivan ni naplaćivan, ali da je to u nadležnosti Sektora za kontrolu velikih poreskih obveznika u sjedištu Poreske uprave RS, a ne područnih centara. „S obzirom na to, postupci prijavljiavanja, kontrole i žalbi su jako razvučeni i tek pravosnažna rješenja dolaze u područne centre na prinudnu naplatu“, pojasnio je Jandrić. Govoreći o pokretanju stečaja, on je istakao da i to područni centri mogu samo predlagati, a da nadležnost u donošenju odluka ima Poreska uprava RS. Odbornici Skupštine opštine Prijedor na posljednjoj sjednici, održanoj u četvrtak, 23. juna, prihvatili su Informaciju o radu Poreske uprave RS Područni centar Prijedor nakon što je načelnik opštine Marko Pavić više puta ponovio da je za nebrigu o opštinskim prihodima odgovorna Poreska uprava na nivou RS, a ne njeni područni centri.
Tekst – SRNA
Foto – www.gradprijedor.com

Comments are closed.