Pavić: Zahvati na vodotocima pokazali se djelotvornima

marko pavic

Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić izjavio je da su se zahvati koji su urađeni na vodotocima od majskih poplava 2014. do danas pokazali djelotvornima budući da trenutna hidrološka situacija nije ugrozila objekte.

„Vodostaj rijeke Sane dostigao je ovih dana 415 centimetara ili samo pet centimetara do kritične tačke, a mi nismo proglasili mjere odbrane, što znači da je djelotvorno ono što je do sada urađeno na Sani, Gomjenici i Bereku“, rekao je Pavić.

On je istakao da je urađen i projekat čišćenja nasipa na Sani nizvodno od gradskog mosta ka Brezičanima i da je u završnoj fazi izrada projekta čišćenja nasipa od gradskog mosta uzvodno do Oštre Luke.

„Ostaje problem ovih manjih vodotoka koji brzo nadođu, ali se brzo i povuku. Oni su uglavnom obrasli šibljem i šumom i zatrpani otpadom, a velika je šteta kada i samo jedna jedina kuća bude poplavljena“, naglasio je Pavić.

On je pozvao građane koji žive uz manje vodotoke da intervencije koje su eventualno potrebne putem svojih mjesnih zajednica traže onda kada su vodostaji niski i kada je lakše izvoditi radove na njima.

Vodostaj rijeke Sane u protekla 24 časa sa 405 centimetara opao je na 361.

Autor: SRNA

Comments are closed.