Peticija za izgradnju trafoa u Ljubiji

Dana 8. maja od strane građana Donje Ljubije i ispred mjesne zajednice pokrenuta je peticija za izgradnju električnog trafoa koji bi riješio probleme čestih prekida napajanja električnom energijom jednog dijela Donje Ljubije koji nije spojen na dio Čaršije koji se snabdijeva industrijskom el. mrežom. Svjedoci smo čestih nestanaka struje ne samo za vrijeme vremenskih neprilika nego i za vrijeme lijepih sunčanih dana. Inače u Ljubiji su česti prekidi snabdijevanja el. energijom zbog navodnih loših instalacionih mreža. U toku je prikupljanje potpisa koji će biti proslijeđeni preko MZ Donja Ljubija nadležnim organima i elektro distribuciji.
ljubija.com

Comments are closed.