Plan šumskog gazdinstva za ovu godinu

Šumsko gazdinstvo Prijedor planira ove godine da ponudi oko 133.000 metara kubnih različitih drvnih sortimenata i ostvari prihod od 9.276.000 KM. Tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma u ovom preduzeću Bojan Lukač kaže da je za tržište planirano 127.000 metara kubnih drvnih sortimenata lišćara i 6.000 kubika četinara. On je rekao da će najveća količina lišćara, ili 53.500 metara kubnih, biti iskorištena kao ogrevno drvo, a 36.500 metara kubnih kao celulozno. „36.000 metara kubnih planirano je za trupce bukve, hrasta kitnjaka, plemenitih i ostalih lišćara. Za sječu je planirano 1.045 metara kubnih rubnog drveta i ostale oblovine“, dodao je Lukač. Kada je riječ o drvnim sortimentima četinara, preduzeće će ponuditi 3.760 metara kubnih trupaca, te 1.836 celuloznog drveta i oko 400 metara kubnih rubnog drveta. Šumsko gazdinstvo Prijedor gazduje i upravlja šumama na području šest opština prijedorske regije na prostoru od 73.764 hektara, od čega je u privatnom vlasništvu 31.192 hektara.

Comments are closed.