Planovi Šumskog gazdinstva Prijedor

Šumsko gazdinstvo Prijedor je za 2010. godinu planiralo da kupcima isporuči 133 668 kubnih metara drvnih sortimenata i ostvari prihod od oko 9.8 miliona KM. Tehnolog za iskorištavanje šuma u ovom gazdinstvu Bojan Lukač je rekao da je u planu prodaja 3264 kubika drvnih sortimenata više u odnosu na prošlogodišnju prodaju. On je naveo da je namjera da kupcima bude isporučeno 91 668 metara kubnih tehničke oblovine i oko 42 000 kubika ogrevnog drveta, dodavši da će među isporučenim drvnim sortimentima preovladati bukovina. Preduzeće je lani od prodaje 130 404 kubna metra drvnih sortimenata ostvarilo prihod od 8.761.568 KM. Prijedorsko šumsko gazdinstvo je pozitivno poslovalo sa ostatkom dohotka od oko 9000 KM. U ovoj godini biće pošumljeno 29,30 hektara šumskih površina, od čega će se pod novim zasadima šuma naći 15 hektara. Ovo gazdinstvo gazduje i upravlja šumama površine oko 73 764 hektara, od čega je u privatnom vlasništvu oko 31 190 hektara šumskog bogatstva.

Comments are closed.