Počela implementacija wi-fi mreže – Dobro došli u Grad Prijedor

Počela je implementacija wi-fi mreže Dobro došli u Grad Prijedor, postavljeni su senzori za mjerenja zagađenosti vazduha, senzori za mjerenje buke kojima želimo da poboljšamo kvalitet života građana dajući im preporuke i prijedloge o mjerama kako i da zajednički dođemo do boljeg i kvalitetnijeg života.

U fazi implementacije i postavljanja su senzori za mjerenje vodostaja rijeke Sane i rijeke Gomjenice.

U narednom periodu je izvjesna digitalizacija poljoprivrednog zemljišta, smart parking – početak projekta je planiran za 01.2021. godine.

U zadnjih 10 godina kontinuiranim ulaganjem u IKT Grad Prijedor prikazujemo kao dobar primjer razvoja jedinice lokalne samourave koja razvija svoje ideje implementira ih u cilju poboljšanja kvaliteta života.

Izgradili smo svoju računarsko telefonsku mrežu, server sale u zgradama gradske uprave, potpuno obnovili hardversku strukturu, uveli ekonomičnije sisteme praćenja i rada, izvršili licenciranje svih sofvera koje koristimo u radu Gradske uprave i niz drugih aktivnosti koje su bile uvod i stvaranje preduslova za daljnji rad.

Povezivanjem informacionih sistema smanjili smo upotrebu papira i samim tim ubrzali sistem, uz informatizaciju koja uvijek podrazumijeva optimizaciju procesa, tako da su sada i procesi efikasniji. Gradska uprava Prijedor je bila pozivana na mnoge konferencije kao primjer dobre prakse i predstavljena kao uprava koja se želi u potpunosti otvoriti prema građanima.

Prvi koraci su bili uvođenje kompletnog elektronskog praćenja dokumentacije po bilo kom osnovu u Gradsku upravu kao i izvještavanja. Kada smo u nekoliko godina unazad prebacili svoje poslovanje u elektronsku formu, bili smo spremni da se uvođenjem različitih servisa otvaramo prema građanima. Neki od dosad uvedenih servisa su eUprava (Podnesite preko 200 zahtjeva on-line i pratite stanje vašeg predmeta on-line), Virtuelni matičar, eCitizen, Javne rasprave učešće građana, Pitajte odbornike-Gradonačelnika, učestvujte u skupštinama, pogledajte dokumentaciju preko GIS sistema, prijavite nepravilnost 48 sati itd.

Svako može da pokrene uslugu u trenutku kada mu odgovara, što nas i dovodi do vizije e-Uprave: na „vašem-našem“ virtuelnom šalteru uvijek ste prvi. Za građane svakako najveća dobit jeste ušteda u vremenu koje je potrebno da se dobije određena usluga kao i značaj da građani učestvuju svojim idejama i prijedlozima u razvoju JLS.

Sigurno se približavamo SMART CITY-u kao jednom od osnovnih težnji svakog Grada koncipirali i implementirali smo projekte sistema upravljanja sigurnosti i zaštite građana na jedno mjesto, stalno dograđujemo sisteme te smo u okviru ovih projekata revitalizirali sistem uzbunjivanja, video nadzora, ucrtavanjem značajnih ruta, očitanjem vodostaja i niz drugih aktivnosti.

Sistem se planira proširivati shodno finansijskim uslovima. Takođe, u planu razvoja Gradske uprave je i proširenje senzora na druge oblasti sve u cilju poboljšanja kvaliteta života građana.

Izvor: PrijedorGrad.org

Comments are closed.