Počela je školska godina – zaštitimo djecu u saobraćaju

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor, u okviru akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“ sprovode aktivnosti u cilju ostvarivanja bezbjednog učešća školske djece u saobraćaju.

Povodom početka školske godine, prisustvom policijskih službenika u blizini školskih ustanova, ukazano je svim učesnicima saobraćaja, a posebno kategoriji djece školskog uzrasta, na bezbjedno učestvovanje u saobraćaju i poštovanje saobraćajnih pravila i propisa.

Tokom avgusta i septembra mjeseca, zajedno sa svim relevantim subjektima sa zadatkom podizanja stepena bezbjednosti i zaštite najmlađih učesnika u saobraćaju, policijski službenici sprovode niz aktivnosti, a poseban akcenat usmjeren je na kontrolu saobraćaja u zonama škola i kontrolu odnosa vozač-pješak. Ove aktivnosti imaju za cilj zaštitu svih učesnika u saobraćaju, a posebno onih koji prvi put samostalno učestvuju u saobraćaju na putu do škole.

Povodom početka školske godine i povećane frekvencije vozila i pješaka, odnosno učesnika školskog uzrasta, Policijska uprava Prijedor apeluje na sve vozače da kretanje svojih vozila prilagode potrebama djece na putu, naročito kada se nalaze u blizini školskih ustanova, a roditelje podsjećamo na njihovu odgovornost u pogledu bezbjednog kretanja djece u saobraćaju, te ih pozivamo da svojim primjerom utiču na formiranje pozitivnih stavova kod najmlađih učesnika u saobraćaju.

Izvor: MUP RS

Comments are closed.